„ХАОС“ – синеокият, който винаги ме ядосваше

„ХАОС“ – синеокият, който винаги ме ядосваше

Тази картина помня я нарисувах през 2016 година и бях провокирана от гняв след диалог със синеок мъж, с който проведохме дълъг и абсурден разговор. Често използвам рисуването и като медитация. Та, ето и резултата от една такава терапия.